Найдено 50+ «G»

GIN

Словарь личных имен

Gin (женское имя) Серебристая. Японские имена. Словарь значений.. .

GORO

Словарь личных имен

Goro (мужское имя) Пятый сын. Японские имена. Словарь значений.. .

GEARING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. австрал., англ. платоспроможність; фінансовий важіль; леверидж; співвідношення власних і позикових коштів ▷ «leverage»

GENERAL LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(G/L) бухг., рах. загальний реєстр; головна книга; загальна бухгалтерська книга ▷ «ledger»

GENTLEMEN'S AGREEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. джентльменська угода; неофіційна домовленість усна угода, спрямована на забезпечення взаємних інтересів сторін, домовленість яких не підлягає чинному закон

GOVERNMENT REVENUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. надходження держави; дохід держави ▷ «revenue»

GROSS DOMESTIC PRODUCT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(GDP) ек. валовий внутрішній продукт (ВВП) сума ринкової вартості всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених країною в результаті економічної діяльності за виз

GROSS PROFIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. валовий прибуток; загальний прибуток сума прибутку, що визначається як різниця між виручкою від реалізації (sales revenue) і витратами на виробництво прод

GROSS RATING POINT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(GRP) марк. загальнорейтинговий пункт; пункт валового оцінювального коефіцієнта ▷ «Nielsen rating»

GROUP

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(2. Gp) 1. n ком., марк. група; угруповання; клас; організація; колектив; a груповий; колективний; 2. ком., юр. група; концерн; об'єднання компаній; організація

GROWTH

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. зростання; приріст; розвиток; збільшення; посилення; підсилення кількісне або якісне збільшення внаслідок поступового зростання, посилення і т. ін. abnorm

ADVENTURE GAME

Англо-український словник технічних термінів

гра -пригодагра з заздалегідь невідомим сценарієм авантюрна рискована гра

ANIMATION GRAPHIC

Англо-український словник технічних термінів

графічні засоби мультиплікаціїграфічні засоби оживляння зображень

AUTOMATIC CHARACTER GENERATION

Англо-український словник технічних термінів

автоматичне генерування знаків (символів)

BAR GRAPH

Англо-український словник технічних термінів

діаграма у вигляді стовпців(вертикальна) стовпчикова діаграма гістограма

BICE GREEN

Англо-український словник технічних термінів

(помірний) жовто-зелениймалахітово-зелений

CAPITAL GAINS TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CGT; C.G.T.) под. податок на реалізований дохід від приросту вартості активів; податок на дохід від приросту капіталу; податок на збільшення ринкової вартості

CODE GENERATION

Англо-український словник технічних термінів

генерування командгенерування коду генерування (машинної) програми

CONSUMER GOODS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. споживчі товари; товари широкого вжитку товари щоденного вжитку, які задовольняють потреби споживача (consumer); ♦ споживчі товари можуть бути тривалого вж

DATAFLOW GRAPH

Англо-український словник технічних термінів

графік потоку данихграф потоку даних

EX GRATIA

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. з власної волі; з ласки; з милосердя дія, яка вчинена з власної волі, а не внаслідок законного зобов'язання ~ payment добровільна плата • плата з власної

FINANCIAL GEARING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. австрал., англ. платоспроможність; фінансовий важіль; леверидж; співвідношення власних і позикових коштів ▷ «leverage»

NILE GREEN

Англо-український словник технічних термінів

блідо-зеленийпомірний жовто-зелений до блідого яро-зеленого ясний жовто-зелений жовто-зелений (помірний або сірявий)

Время запроса ( 0.514697505 сек)
T: 0.518107975 M: 1 D: 0