Найдено 50+ «O»

OKI

Словарь личных имен

Oki (женское имя) Середина океана. Японские имена. Словарь значений.. .

ORINO

Словарь личных имен

Orino (женское имя) Крестьянский луг. Японские имена. Словарь значений.. .

OSAMU

Словарь личных имен

Osamu (мужское имя) Твердость закона. Японские имена. Словарь значений.. .

OLIGOPOLISTIC COMPETITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., ек. олігополістична конкуренція ▷ «oligopoly»

OUTPUT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек., вир. випуск; продукція; обсяг виробництва товари і послуги, виготовлені за допомогою ресурсів у формі капіталу, праці (labour¹), сировини тощо, або товари

OWNERS' EQUITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. власний капітал; власний акціонерний капітал; акціонерний капітал власна частка в капіталі підприємства (entity) та нерозподілений прибуток (retaine

DIVIDEND OFF

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. амер. без дивіденду; без права на дивіденд ▷ «ex dividend»

DOCUMENT OF TITLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

спл., міжторг. товаророзпорядчий документ ▷ «bill of lading»

ECONOMIES OF SCALE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. ефект масштабу; економія, зумовлена збільшенням масштабу виробництва; економія за рахунок масштабу організація виробництва, за якої середні витрати (average

ELASTICITY OF SUPPLY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність пропозиції показник, що вказує ступінь зміни обсягу пропозиції товару чи послуги внаслідок зміни ціни (price) тощо; ♦ зміну обсягу поставленого

ELECTRONIC FUNDS TRANSFER AT POINT OF SALE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EFTPOS) банк., торг., роз. електронний переказ грошей за фактом продажу електронна система, яка дозволяє покупцеві (buyer¹) оплатити закупівлю кредитною (cred

FIXED OVERHEAD COSTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. постійні накладні витрати ▷ «fixed costs»

INCOME ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність попиту за доходом ▷ «elasticity of demand»

INDIRECT MANUFACTURING OVERHEADS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. виробничі накладні витрати ▷ «manufacturing overheads»

PRICE ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність попиту за ціною; цінова еластичність попиту ▷ «elasticity of demand»

ROLL OUT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. розгортання діяльність, націлена на розширення географічної території товару чи послуги, на послідовне завоювання нових ринків sales ~ розгортання продаж

STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. звіт про зміни фінансового стану ▷ «financial statements»

МОДЕЛІ РОСТУ (АНГЛ. VODELS OF INCREASING)

Економічний словник

теоретичний апарат в економіці для вивчення можливих траєкторій розвитку економічної системи.

Время запроса ( 0.752966902 сек)
T: 0.756626449 M: 1 D: 0